Skip to main content
Realizacja założonego w projekcie User4GeoEnergy programu merytorycznego dobiegła końca.
Show more
Uruchomiono punkty konsultacyjne dotyczące geotermalnego ciepłownictwa sieciowego (Geothermal District Heating Service Hubs).
Show more
Online kalkulator umożliwiający ocenę działań modernizacyjnych w geotermalnych systemach ciepłowniczych jest ogólnodostępny.
Show more
W 2021 roku prawie 50% energii zużywanej w skali Świata dotyczyła wykorzystania w celach ciepłowniczych.
Show more
Eksperci w projekcie opracowali materiały poglądowe na temat energii geotermalnej.
Show more
Platforma współpracy w zakresie klimatu i rozwiązań proekologicznych Green by Iceland oraz Ambasada Islandii w Warszawie.
Show more
Na początku maja 2023 miało miejsce spotkanie o charakterze budowania potencjału i wymiany doświadczeń (capacity building), które odbyło się na Węgrzech oraz Słowacji.
Show more
Głównym wynikiem działań w zakresie budowania potencjału przeprowadzonych przez pracowników InnoGeo we współpracy z ekspertami SZETAV jest strona internetowa
Show more
Warsztaty w Krakowie i okolicach odbyły się w grudniu 2022.
Show more
W kwietniu i maju 2022 r. partnerzy projektu w ramach wizyt studyjnych odwiedzili kraje darczyńców – Islandię i Norwegię.
Show more