Skip to main content

Differences in Direct Geothermal Energy Utilization for Heating and Cooling in Central and Northern European Countries

W 2021 roku prawie 50% energii zużywanej w skali Świata dotyczyła wykorzystania w celach ciepłowniczych.
Artykuł: “Differences in Direct Geothermal Energy Utilization for Heating and Cooling in Central and Northern European Countries” opublikowany w Energies

W 2021 roku prawie 50% energii zużywanej w skali Świata dotyczyła wykorzystania w celach ciepłowniczych. Energia geotermalna jest idealnym nośnikiem energii odnawialnej zdolnej wyeliminować w tym zakresie, przynajmniej częściowo, paliwa kopalne. Rozwiązania techniczne w zakresie jej wykorzystania można uznać za sprawdzone w skali praktycznej, przemysłowej. Ciągle jednak sposób postrzegania energii geotermalnej zróżnicowany jest w skali Europy. Niektóre z różnic w sposobie jej znaczenia wynikać mogą z różnic dotyczących aspektów społecznych, związanych z wykorzystaniem energii geotermalnej. Ten właśnie temat szerzej poruszono w tytułowym artykule. Artykuł wskazuje na to, że złagodzenie antropogenicznych zmian klimatycznych wymaga pokonania nie tylko barier technicznych ale również zmian parametrów związanych z postrzeganiem odnawialnych nośników energii, w szczególności geotermii.

Artykuł możesz przeczytać tutaj a także pod tym linkiem: https://www.mdpi.com/1996-1073/16/18/6465