Skip to main content

Grupy docelowe projektu

Grupami docelowymi projektu są:

  • naukowcy i projektanci z krajów beneficjentów projektu,
  • operatorzy systemów ciepłowniczych i użytkownicy energii w całej Europie.

Beneficjentem końcowym projektu jest środowisko.