Skip to main content

Prezentacje z polskich warsztatów w Krakowie


Prezentacje z wydarzenia poświęconego budowaniu potencjału w Islandii


Prezentacje z wydarzenia poświęconego budowaniu potencjału w Norwegii


Tydzień Funduszy Regionalnych 2021


Prezentacje ze spotkania inaugurującego projekt


Ulotka informacyjna projektu

  • Ulotka projektu2 MB

    Wykorzystanie energi i geotermalnej w celach komunalnych