Skip to main content

Informacje ogólne

Tytuł projektu:Improving the energy efficiency of geothermal energy utilisation by adjusting the user characteristics (User4GeoEnergy)
Nr projektu:2018-1-0502
Fundusz:EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation
Sektory priorytetowe Funduszu:środowisko, energia, zmiany klimatyczne i gospodarka niskoemisyjna
Partner wiodący:Instytut Gospodarki Surowcami i Energią Polskiej Akademii Nauk
Data rozpoczęcia projektu:01.10.2020
Data zakończenia projektu:30.09.2023
Czas trwania projektu:36 miesięcy