Skip to main content

User4GeoEnergy Warsztaty w Polsce

Warsztaty w Krakowie i okolicach odbyły się w grudniu 2022.

Warsztaty projektu User4GeoEnergy „Poprawa efektywności wykorzystania energii geotermalnej poprzez dopasowanie charakterystyki odbiorcy”

W dniu 08.12.2022 r. odbyły się w Krakowie warsztaty organizowane w ramach projektu „Poprawa efektywności wykorzystania energii geotermalnej poprzez dopasowanie charakterystyki odbiorcy” (akr. User4GeoEnergy). Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach współpracy regionalnej. Projekt realizowany jest przez międzynarodowe konsorcjum, w skład którego wchodzą specjaliści z Islandii, Norwegii, Węgier, Słowacji i Polski. Docelową grupą uczestników spotkania było środowisko naukowe, doktoranci, operatorzy sieci ciepłowniczych, pracownicy jednostek samorządowych oraz przedsiębiorstw i firm zajmujących się tematyką energetyczną – w szczególności ciepłownictwem geotermalnym i sieciowym.
Celem warsztatów było przedstawienie wyników dotychczasowych prac wykonanych 
w ramach projektu oraz planów i zadań, które stoją jeszcze przed konsorcjum realizującym projekt. Uczestnikom przedstawiono tło projektu, zwracając uwagę na specyfikę pozyskiwania i wykorzystania energii geotermalnej oraz znaczenie współpracy źródła geotermalnego z siecią ciepłowniczą. Szczególną uwagę zwrócono na wpływu wymogów technicznych, stawianych przez odbiorcę na efektywność wykorzystania geotermii. Efektywne i oszczędne gospodarowanie energią jest istotne zwłaszcza obecnie, kiedy to bezpieczeństwo energetyczne podlega niekorzystnym trendom polityczno-rynkowym. Eksperci z projektu User4GeoEnergy dyskutowali z uczestnikami o roli geotermii jako niezawodnego komponentu źródła ciepła sieciowego i znaczeniu wymagań stawianych przez odbiorcę na koszt wytwarzania ciepła. Na podstawie wstępnych wyników projektu wykazano za pomocą różnych scenariuszy, popartych obliczeniami i licznymi wykresami, że potrzebne jest promowanie działań mających na celu korektę charakterystyki energetycznej użytkowników. Dyskutowano nad sposobem finansowania niezbędnych rozwiązań. Zwrócono przy tym uwagę na pewne bariery prawne, które należałoby pokonać dla szybszego rozwoju ciepłownictwa geotermalnego w Polsce.

Zdjęcia z warsztatów można obejrzeć tutaj.


Prezentacje z warsztatów można obejrzeć tutaj.