Skip to main content
Implementácia vecného programu ustanoveného v projekte User4GeoEnergy bola ukončená.
Zisti viac
V Bratislave, Krakove a Segedíne boli zriadené Centrá geotermálnych sústav centralizovaného zásobovania teplom.
Zisti viac
Online kalkulátor umožňujúci vyhodnocovať optimalizačné opatrenia na geotermálnych sústavách centralizovaného zásobovania teplom je voľne dostupný.
Zisti viac
V roku 2021 sa takmer 50 % celosvetovo spotrebovanej energie použilo na výrobu tepla a geotermálna energia je zdrojom, ktorý dokáže nahradiť fosílnu energiu pre toto využitie.
Zisti viac
Experti zapojení do projektu vypracovali orientačné materiály o geotermálnej energii.
Zisti viac
Green by Iceland, Veľvyslanectvo Islandu vo Varšave v spolupráci s islandským Národným energetickým úradom (NEA), s podporou MEERI PAS v Krakove, zorganizovalo vo Varšave seminár spolupráce.
Zisti viac
Na začiatku mája 2023 sa uskutočnili podujatia na budovanie kapacít v Maďarsku a na Slovensku.
Zisti viac
Ako hlavný výstup z aktivity zameranej na budovanie kapacít bola spoločnosťou InnoGeo v spolupráci s expertami spoločnosti SZETAV vyvinutá webová stránka
Zisti viac
V decembri 2022 sa uskutočnil workshop v Krakove a jeho okolí.
Zisti viac
V apríli a máji 2022 partneri projektu navštívili donorské krajiny.
Zisti viac