Skip to main content
Experti zapojení do projektu vypracovali orientačné materiály o geotermálnej energii.
Zisti viac
Green by Iceland, Veľvyslanectvo Islandu vo Varšave v spolupráci s islandským Národným energetickým úradom (NEA), s podporou MEERI PAS v Krakove, zorganizovalo vo Varšave seminár spolupráce.
Zisti viac
Na začiatku mája 2023 sa uskutočnili podujatia na budovanie kapacít v Maďarsku a na Slovensku.
Zisti viac
Ako hlavný výstup z aktivity zameranej na budovanie kapacít bola spoločnosťou InnoGeo v spolupráci s expertami spoločnosti SZETAV vyvinutá webová stránka
Zisti viac
V decembri 2022 sa uskutočnil workshop v Krakove a jeho okolí.
Zisti viac
V apríli a máji 2022 partneri projektu navštívili donorské krajiny.
Zisti viac
Projekt User4GeoEnergy bol odprezentovaný na akcii Týždeň Regionálnych Fondov 2021 (Regional Funds Week 2021).
Zisti viac
Pracovný balíček 4 „Zostavenie databázy pre model“ bol ukončený!
Zisti viac
Prezentácie z online kick off stretnutia, ktoré sa konalo 2. Decembra 2020.
Zisti viac
Úvodné online stretnutie sa uskutočnilo 2. Decembra 2020.
Zisti viac