Skip to main content

Islandzko-Polskie Seminarium Współpracy

Platforma współpracy w zakresie klimatu i rozwiązań proekologicznych Green by Iceland oraz Ambasada Islandii w Warszawie.
Islandzko-Polskie Seminarium Współpracy

Platforma współpracy w zakresie klimatu i rozwiązań proekologicznych Green by Iceland oraz Ambasada Islandii w Warszawie, we współpracy z Krajową Agencją Energii (National Energy Authority), przy wsparciu Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, zorganizowała w Warszawie seminarium (Cooperation Seminar). Celem seminarium była ocena i poprawa możliwości szerszej współpracy w zakresie ciepłownictwa geotermalnego, odnawialnych źródeł energii, zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, a także skupienie się na różnorodnych możliwościach związanych z transformacją energetyczną, odnawialnymi źródłami energii, technologiami wodorowymi i technologią wyłapywania i sekwestracji CO2 (CCS).
W ostatnich latach nastąpił niezwykły rozwój współpracy między Polską a Islandią, a także innymi partnerami z krajów takich jak Norwegia, Węgry i Słowacja, w zakresie wykorzystania energii geotermalnej i szerzej odnawialnej, a także inicjatyw środowiskowych i klimatycznych. Współpraca ta została ułatwiona dzięki różnym programom i projektom w ramach środków EOG.
Współpraca obejmowała kilka projektów już zakończonych oraz projekty obecnie realizowane, takie jak KeyGeothermal, User4GeoEnergy oraz GeoModel, które odegrały znaczącą rolę w przygotowaniu seminarium i zacieśnieniu współpracy między gminami, miastami i sektorem biznesowym w odpowiednich krajach.

Zobacz także link do PR firmy Green by Iceland oraz prezentacje na temat seminarium.

Na seminarium został zaprezentowany projekt User4GeoEnergy, a uczestnicy otrzymali materiały informacyjne.