Skip to main content

Główne działania projektu

  • Wymiana dorych praktik w w zarządzaniu energią pochodzącą z geotermii pomiędzy krajami darczyńców (Islandia, Norwegia) a krajami beneficjentami (Polska, Słowacja, Węgry).
  • Modelowanie matematyczne systemów geotermalnych (źródło energii – dystrybucja ciepła – końcowy odbiorca ciepła), w celu wskazania optymalnych rozwiązań dla dostaw ciepła geotermalnego w krajach beneficjentów, z uwzględnieniem warunków geotermalnych oraz cen ciepła na rynkach krajowych.
  • Zwrócenie uwagi na znaczenie wymogów odbiorcy dla efektywnego pozyskania energii, zachęcanie odbiorców końcowych do zmian w instalacjach grzewczych zmierzających do poprawy efektywności pokrycia potrzeb, np. poprzez zwiększenie powierzchni elementów grzewczych.