Skip to main content

Budowanie potencjału: Węgry i Słowacja

Na początku maja 2023 miało miejsce spotkanie o charakterze budowania potencjału i wymiany doświadczeń (capacity building), które odbyło się na Węgrzech oraz Słowacji.
Spotkanie partnerów projektu, budowanie potencjału i wymiana doświadczeń – wizyta studyjna w Szegedzie na Węgrzech

InnoGeo Ltd zorganizował w maju 2023 r. trzecie spotkanie pomiędzy konsorcjantami a kluczowymi odbiorcami tematyki projektu User4GeoEnergy. Celem wydarzenia było:

-             przedstawienie projektu User4GeoEnergy oraz jego wyników i przyszłych działań węgierskim operatorom systemów ciepłowniczych oraz naukowcom,      

-             przedstawienie partnerom z krajów darczyńców, beneficjentom oraz pozostałym uczestnikom spotkania obecnego stanu w procesie intensywnego rozwoju geotermii w Szegedzie,

-             zaprezentowanie członkom konsorcjum etapu związanego z uruchomieniem punktów kontaktowych dla podmiotów zainteresowanych rozwojem ciepłownictwa sieciowego opartego na zasobach geotermalnych (tzw. Geothermal District Heating Service Hubs).

Wizyta studyjna na Węgrzech zaczęła i zakończyła się w Budapeszcie. Większość technicznych aspektów wizyty miała jednak miejsce w Szegedzie. Dnia 8 maja rano wszyscy partnerzy projektu zaprezentowali swoje instytucje oraz obszar działania zgromadzonej widowni, liczącej ponad 30 osób. Następnie, po lunchu, uczestnicy wizyty mieli okazje zobaczyć wiertnię oraz największą ciepłownię w Szegedzie.

Przedstawiciele mediów Szeged TV oraz szeged.hu byli obecni i uczestniczyli w wydarzeniu. Wydarzenie zostało przedstawione w wieczornych wiadomościach (https://fb.watch/kxVVx2vygd/) i zawierało wywiady z przedstawiciela Węgier, Słowacji oraz Norwegii. Opublikowano również krótki artykuł poświęcony wydarzeniu w serwisie szeged.hu (https://szeged.hu/cikk/ez-nem-vicc-idejottek-reykjavikbol-tanulni-a-geotermiat). Podkreślono w nim, że celem wizyty jest wymiana doświadczeń w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów geotermalnych.

Pośród uczestników spotkania byli m.in. reprezentanci przedsiębiorstw sieci ciepłowniczych, naukowcy z Uniwersytetu w Szegedzie oraz personel kilku firm tworzących klaster Zespołu Energii Geotermalnej Południowej Wielkiej Niziny Węgierskiej (Dél-alföldi Termálenergetikai Klaszter).

Fotorelacja z wydarzenia dostępna jest tutaj.

Prezentacja z wydarzenia na Węgrzech dostępna jest tutaj.

Wizyta studyjna, wizyta techniczna oraz konsultacje partnerów na Słowacji.

Kontynuując cykl spotkań dotyczących budowania potencjału, wymiany doświadczeń oraz wizyt studyjnych, partner projektu, firma SLOVGEOTERM A.S. zorganizowała w maju 2023 r. wizytę studyjną oraz konsultacje partnerów na Słowacji. Wydarzenie koncentrowało się na zarówno na partnerach projektu z Polski, Norwegii, Islandii i Węgier, jak również na lokalnych operatorach sieci ciepłowniczych. Partnerzy projektu mieli możliwość osobiście zobaczyć lokalne geotermalne sieci ciepłownicze gdzie otrzymali szczegółowe informacje techniczne o ich funkcjonowaniu. Operatorzy lokalnych sieci ciepłowniczych zostali poinformowani o wstępnych wynikach projektu User4GeoEnergy, a następnie dyskutowali o potencjalnych korzyściach dostosowania charakterystyk odbiorców ciepła sieci ciepłowniczych.

Wydarzenie rozpoczęło się od wspólnego spotkania partnerów w Bratysławie 10 maja 2023. Następnego dnia miała miejsce wizyta studyjna w zakładzie geotermalnym w Galancie (Galantaterm spol. s r.o.). Pierwsza na Słowacji geotermalna sieć ciepłownicza została przedstawiona uczestnikom spotkania wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, m.in. wymiennikownią ciepła (Figura 1), dwoma otworami produkcyjnymi oraz pobliskim osiedlem podłączonym do tej sieci. Ciepłownia ta jest dobrym przykładem właściwego projektowania i zrównoważonego rozwoju jako, że system działa bez jakichkolwiek znaczących komplikacji przez 27 lat. Kolejnym punktem wizyty, była wizyta w geotermalnej sieci ciepłowniczej w mieście Velky Meder (Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o.), która jest najnowszą tego typu instalacją wdrożoną na Słowacji. Uczestnicy otrzymali niezbędne informacje dotyczące działania systemu oraz rozmawiali z zespołem pracującym w ciepłowni. Następnie delegacja projektu powróciła do Bratysławy.

Warsztaty geotermalne odbyły się 12 maja 2023 w Bratysławie. Obok partnerów projektu, w spotkaniu wzięli udział reprezentanci przedsiębiorstw sieci ciepłowniczych, przedstawiciele mediów oraz środowisko akademickie. Po krótkim wprowadzeniu do projektu zaprezentowali się wszyscy partnerzy. Omówiono aktualne działania prowadzone w ramach projektu. Kolejnym punktem wizyty było zaprezentowanie głównych wyników projektu User4GeoEnergy, koncentrujących się na przykładzie słowackich systemów ciepłowniczych opartych na źródle geotermalnym. Po prezentacji miał miejsce krótki lunch.

Następnie, trzy nowe  projekty inwestycyjne podejmowane na Słowacji, bazujące na energetycznym wykorzystaniu zasobów geotermalnych zostały zaprezentowane przez ich menadżerów. Były to:

  • projekt geotermalny w rejonie Koszyc
  • projekt Geotermalny w  rejonie Preszowa
  • projekt Geotermalny w rejonie miasta Żar nad Hronem

Fotorelacja z wydarzenia na Słowacji dostępna jest tutaj.

Prezentacja z wydarzenia na Słowacji dostępna jest tutaj.