Skip to main content

Cele projektu

Długoterminowa poprawa

Długoterminowa poprawa efektywności wykorzystania instalacji geotermalnych oraz zmniejszenie ich wpływu na środowisko: bezpośredni wkład w niskoemisyjną i bardziej bezpieczną energetycznie gospodarkę w Europie.

Integracja

Uzupełnienie polityki Unii Europejskiej promującej wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w systemach ciepłowniczych poprzez wskazanie kierunków efektywnego ich funkcjonowania.

Innowacyjność

Zwiększenie ekonomicznej rentowności geotermalnych systemów ciepłowniczych przy jednoczesnym wspieraniu ich pozytywnego wpływu na stan środowiska. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez poszerzanie wiedzy naszych pracowników oraz poprzez opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla operatorów.

Bezpieczne gospodarki energetyczne

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest koniecznym elementem przejścia na energetycznie bezpieczną gospodarkę niskoemisyjną.