Skip to main content

Projekt geotermalny w Szegedzie

Głównym wynikiem działań w zakresie budowania potencjału przeprowadzonych przez pracowników InnoGeo we współpracy z ekspertami SZETAV jest strona internetowa

Projekt geotermalny w Szegedzie

Głównym wynikiem działań w zakresie budowania potencjału przeprowadzonych przez pracowników InnoGeo we współpracy z ekspertami SZETAV jest strona internetowa (https://szetav.vercel.app/), która w sposób wizualny przedstawia prace geotermalne prowadzone w Szegedzie, jak również szczegółowy opis projektu.