Skip to main content

Všeobecné informácie

Názov projektu:Zvýšenie energetickej účinnosti využívania geotermálnej energie úpravou užívateľských charakteristík (User4GeoEnergy)
Registračné číslo projektu:2018-1-0502
Fond:Grantový fond EHP a Nórska pre regionálnu spoluprácu
Prioritné sektory fondu:Životné prostredie, energetika, zmena podnebia a nízkouhlíkové hospodárstvo
Vedúca partnerská organizácia:Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences
Dátum začatia realizácie:01.10.2020
Dátum ukončenia realizácie:30.09.2023
Trvanie projektu: 36 mesiacov