Skip to main content

Cieľové skupiny projektu

Cieľovými skupinami našich aktivít sú: 

  • výskumní pracovníci a vedci prijímajúcich partnerov,
  • prevádzkovatelia systémov centralizovaného zásobovania teplom a odberatelia tepla v celej Európe.

Konečným príjemcom prínosov nášho projektu je životné prostredie.