Skip to main content

Zriadenie Centier geotermálnych sústav CZT (Geothermal District Heating Service Hubs)

V Bratislave, Krakove a Segedíne boli zriadené Centrá geotermálnych sústav centralizovaného zásobovania teplom.
Zriadenie Centier geotermálnych sústav CZT (Geothermal District Heating Service Hubs).

V Bratislave, Krakove a Segedíne boli zriadené Centrá geotermálnych sústav centralizovaného zásobovania teplom. Pre viac podrobností kliknite sem.