Skip to main content

Podujatia na budovanie kapacít: Maďarsko a Slovensko

Na začiatku mája 2023 sa uskutočnili podujatia na budovanie kapacít v Maďarsku a na Slovensku.
Stretnutie zainteresovaných strán, budovanie kapacít a obhliadka v Segedíne, Maďarsko

InnoGeo Ltd zorganizovalo v máji 2023 tretie podujatie zamerané na budovanie kapacít a zapojenie zainteresovaných strán v rámci projektu User4GeoEnergy. Podujatie slúžilo 3 účelom:

 - predstavenie projektu a jeho výstupov, ako aj budúcich služieb User4GeoEnergy maďarským výrobcom tepla, podnikom v energetickom sektore a akademickým pracovníkom

- poskytnutie príležitosti partnerom projektu, aby sa oboznámili s rozsiahlym geotermálnym vývojom v Segedín

- predviesť konzorciu plány uzlov geotermálneho centralizovaného zásobovania teplom

Maďarská návšteva sa začala a skončila v Budapešti, pričom väčšina technických podujatí sa konala v Segedíne. Ráno 8. mája všetci partneri predstavili svoje inštitúcie a aktivity silnému publiku 30+. Potom, po ľahkom obede, delegácii ukázali vrtné súpravy a najväčšie centrálne kotolne v Szegede. Prítomné boli mediálne platformy Szeged TV a szeged.hu, ktoré informovali o udalostiach: stretnutie bolo uvedené vo večernom spravodajskom programe televízneho kanála (https://fb.watch/kxVVx2vygd/), ktorý obsahoval rozhovory s maďarskými, slovenskými a nórskymi zástupcami. 400-slovný článok bol venovaný udalostiam na szeged.hu (https://szeged.hu/cikk/ez-nem-vicc-idejottek-reykjavikbol-tanulni-a-geotermiat), ktorý zdôraznil, že účelom stretnutia bolo zvýšiť kapacity v oblasti geotermálnej energie. Medzi prítomnými boli zástupcovia spoločností CZT, výskumníci z univerzity v Segedíne a pracovníci z viacerých podnikov geotermálneho energetického sektora Južnej Veľkej planiny.

Fotografie z podujatia v Maďarsku nájdete tu.

Prezentácie z podujatia v Maďarsku nájdete tu.

Obhliadky, technické študijné návštevy a konzultácie so zainteresovanými stranami na Slovensku

V nadväznosti na predchádzajúce akcie zamerané na budovanie kapacít a obhliadok geotermálnych projektov spoločnosť SLOVGEOTERM a.s. zorganizovala obhliadky, technické študijné návštevy a konzultačné podujatie so zainteresovanými stranami na Slovensku v máji 2023. Podujatie bolo zamerané ako na projektových partnerov z Poľska, Nórska, Islandu a Maďarska, tak aj na prevádzkovateľov miestnych sústav centalizovaného zásobovania teplom (SCZT). Partneri projektu mali možnosť osobne navštíviť miestne geotermálne projekcty a získať podrobné technické informácie. Miestni prevádzkovatelia SCZT boli informovaní o predbežných výsledkoch projektu User4GeoEnergy a diskutovali o potenciálnych výhodách úpravy charakteristík zákazníkov sústavy CZT.

Podujatie začalo stretnutím projektových partnerov v Bratislave 10. mája 2023 večer. Nasledujúci deň sa uskutočnila návšteva geotermálnej SCZT v Galante (Galantaterm spol. s r.o.). Účastníkom bolo predstavené prvý slovenský projekt geotermálnej SCZT, bola navštívená výmenníková stanica a dva ťažobné vrty, ako aj sídlisko v najbližšom okolí. Tento projekt je dobrým príkladom vhodného dizajnu a trvalo udržateľného rozvoja, keďže funguje už viac ako 27 rokov bez výraznejších komplikácií. Ďalšou zastávkou po obede bola geotermálna SCZT vo Veľkom Mederi (Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o.), čo je najnovší projekt svojho druhu zrealizovaný na Slovensku. Účastníci získali všetky relevantné informácie o prevádzke SCZT a diskutovali so zástuzpcami spoločnosti. Potom delegácia odcestovala späť do Bratislavy.

Workshop určený na zdieľanie informácií sa uskutočnil 12. mája 2023 v Bratislave. Okrem partnerov projektu boli pozvaní zástupcovia spoločností prevádzkujúcich SCZT, mediálneho sektora, mimovládneho sektora a univerzít. Po krátkom predstavení projektu boli predstavené všetky organizácie podieľajúce sa na projekte User4GeoEnergy a informácie o ich prebiehajúcich projektoch a aktivitách. Ďalším bodom podujatia bola podrobná prezentácia predbežného výsledku projektu zameraného na slovenské SCZT. Potom nasledoval krátky obed.

V ďalšej časti akcieboli predstavené tri nové rozsiahle geotermálne projekty na Slovensku ich projektovými manažérmi. Konkrétne to boli tieto projekty:

• Geotermálny projekt v Košickom regióne

• Geotermálny projekt v Prešovskom regióne

• Geotermálny projekt v regióne Žiar nad Hronom

Fotografie z podujatia na Slovensku nájdete tu.

Prezentácie z podujatia na Slovensku nájdete tu.