Skip to main content

Predstavenie geotermálneho projektu v Segedíne

Ako hlavný výstup z aktivity zameranej na budovanie kapacít bola spoločnosťou InnoGeo v spolupráci s expertami spoločnosti SZETAV vyvinutá webová stránka

Predstavenie geotermálneho projektu v Segedíne

Ako hlavný výstup z aktivity zameranej na budovanie kapacít bola spoločnosťou InnoGeo v spolupráci s expertami spoločnosti SZETAV vyvinutá webová stránka (https://szetav.vercel.app/) graficky atraktívnym spôsobom informujúca o príprave a realizácii rozsiahleho geotermálneho projektu v Maďarskom Segedíne. Stránka taktiež poskytuje detailný popis geotermálneho projektu.