Skip to main content

Rozdiely v priamom využívaní geotermálnej energie na vykurovanie a chladenie v krajinách strednej a severnej Európy

V roku 2021 sa takmer 50 % celosvetovo spotrebovanej energie použilo na výrobu tepla a geotermálna energia je zdrojom, ktorý dokáže nahradiť fosílnu energiu pre toto využitie.
Článok „Rozdiely v priamom využívaní geotermálnej energie na vykurovanie a chladenie v krajinách strednej a severnej Európy“ publikovaný v energies.

V roku 2021 sa takmer 50 % celosvetovo spotrebovanej energie použilo na výrobu tepla a geotermálna energia je zdrojom, ktorý dokáže nahradiť fosílnu energiu pre toto využitie. Technické riešenia problémov, ktorým táto vyspelá technológia čelí, sú do značnej miery známe. Napriek tomu existujú rozdiely v tom, do akej miery sa geotermálna energia na vykurovanie využíva v rôznych častiach Európy, rozdiely, ktoré možno čiastočne vysvetliť spoločenskými rozdielmi priamo súvisiacimi s geotermálnou energiou. Toto sú témy skúmané v nedávnom článku spracovanom v rámci projektu. Zistenia ukazujú, že na zmiernenie klimatických zmien a napredovanie energetického prechodu je potrebné posúdiť technické aj spoločenské faktory súvisiace s rôznymi obnoviteľnými zdrojmi energie.

Dokument nájdete tu a tiež pod nasledujúcim odkazom: https://www.mdpi.com/1996-1073/16/18/6465