Skip to main content

Fotografie zo záverečnej konferencie v Krakove

Fotografie z návštevy na Slovensku

Fotografie z návštevy Maďarska

Fotografie z workshopov v poľskom meste Krakov

Fotky zo študijného pobytu na Islande a v Nórsku

Študijný pobyt na Islande

Študijný pobyt v Nórsku