Skip to main content

Online kalkulátor

Vývoj nástroja pre online analýzu – On-line Analysis Tool poskytuje ľahký online prístup k výsledkom projektu, predovšetkým k metodike vyhodnotenia vykurovacieho systému vo forme webového analytického nástroja pre prevádzkovateľov geotermálnych systémov.

Na základe výsledkov analýzy tento online nástroj odkáže používateľov na ďalšie písomné informácie (vrátane učebných materiálov a štúdií vypracovaných v rámci projektu) alebo povzbudí ku kontaktovaniu sa s odborníkmi ohľadom ďalšej analýzy, rád a odbornej diskusie.

Tento nástroj bude prístupný cez internet pre všetkých používateľov. Tento nástroj bude dostupný online aj po ukončení projektu a bude napomáhať pri zabezpečovaní udržateľnosti výsledkov projektu.