Skip to main content

Pracovný balíček 4

Pracovný balíček 4 „Zostavenie databázy pre model“ bol ukončený!

Pracovný balíček 4 „Zostavenie databázy pre model“ bol úspešne ukončený! Bola vytvorená rozsiahla databáza 28 sústav centralizovaného zásobovania teplom aktuálne vyžívajúcich geotermálnu energiu alebo s plánovaným využitím geotermálnej energie v Maďarsku, Poľsku a na Sovensku.