Skip to main content

Úvodné Kick off stretnutie

Úvodné online stretnutie sa uskutočnilo 2. Decembra 2020.

Úvodné online stretnutie a oficiálne zahájenie projektu User4GeoEnergy sa uskutočnilo 2. decembra 2020. Stretnutia sa zúčastnilo viac ako 50 odborníkov z teplárenských spoločností a priemyslu, výskumníkov a vedcov, zástupcov mimovládnych organizácií, študentov a zástupcov médií z Poľska, Maďarska, Slovenska, Islandu a Nórska. Prezentácie z podujatia nájdete tu.