Skip to main content

Zadanie nr 4 (Work Package 4)

Zadanie nr 4 (Work Package 4) „Opracowanie bazy danych modelowych” (ang. “Set-up of the model database”) zostało zakończone!

Zadanie nr 4 “Opracowanie bazy danych modelowych” zostało zakończone! Szczegółowa baza danych opracowana została dla 28, wybranych systemów ciepłowniczych, w których geotermia jest już wykorzystywana lub planuje się jej wykorzystanie. Objęte bazą danych instalacje zlokalizowane są na Węgrzech, w Polsce i na Słowacji.