Skip to main content

User4GeoEnergy projekt zárókonferencia

A User4GeoEnergy projektben kialakított program megvalósítása lezárult.
User4GeoEnergy projekt zárókonferencia

A User4GeoEnergy projektben kialakított program megvalósítása lezárult, az elért hatásokat és eredményeket a konzorcium a 2023. szeptember 21-én Krakkóban tartott konferencián ismertette. A projektet lezáró zárókonferencián olyan vendégek és érdeklődők vettek részt, akik szerettek volna megismerkedni az eredményekkel, megosztani a projekttel kapcsolatos észrevételeiket, tapasztalataikat. A konferencia mindenki számára nyitott volt, aki hasznosnak vagy egyszerűen érdekesnek találta a projekt témáját. A konferenciára ennek megfelelően az egyéni meghívók kiküldése mellett egy lengyelországi iparági folyóiratban is megjelent egy nyílt meghívó (District Heating, Heating, Ventilation No. 8/2023).

A találkozón több, mint 30-an vettek részt, képviselve a projekt célcsoportját, azaz a tudományos közösséget (kutatók, doktoranduszok), a műszaki szférát (fűtési rendszerek, ezen belül a geotermikus rendszerek üzemeltetői), valamint az önkormányzati szférát (önkormányzatok és a civil képviselők). A konferencia során részletesen bemutatásra kerültek a projekt módszertana és eredményei.

Az eredeti cél, azaz a geotermikus energia felhasználásának hatékonyság-növelése és a hagyományos tüzelőanyagok részarányának csökkentése anélkül, hogy a felhasználók kényelmét veszélyeztetnék, Oroszország Ukrajna elleni agressziója óta még aktuálisabbá vált. Az energiabiztonság, amely korábban fontos, de inkább elméleti kérdés volt, nagyon is valós problémává vált. A geotermikus energiaforrások felhasználása az egyik eleme annak, hogy egyes fűtési rendszerek növekvő mértékben függetlenedjenek az import tüzelőanyag-fogyasztástól.

A projekt részeként elért eredmények megerősítik a geotermikus rendszerek hatékonyság-növekedésének lehetőségét, ami a végfelhasználó által az energiaforrással szemben támasztott követelmények átalakulásának eredménye.

Ez elsősorban a fűtőberendezések előírt előremenő hőmérsékletének csökkentésére vonatkozó követelményekben érhető tetten. Az egyik cél az volt, hogy a projekt kvantitatívan elemezze a befogadói igények és a geotermikus forrás lehetőségeinek kapcsolatát. Megállapításra került, hogy a pozitív hatások eléréséhez együttműködésre van szükség az energiaforrás, az energiarendszer üzemeltetői és a végső felhasználók között.

Az elfogadott stratégia azt feltételezi, hogy a szükséges beruházási ráfordításokat, amelyek döntően az energiaátvevőt terhelik, a megújuló forrásból történő energiatermelés olcsóbb köültségeiből származó megtakarításból és az átviteli és elosztórendszerben történő átviteli veszteségek csökkentésével fedezik. A számítások kvantitatívan igazolták, hogy az energiarendszernek ez a konfigurációja lehetővé teszi a kívánt hatás elérését. Az energiaigények fedezésének költségemelkedése, különösen a fűtési hálózatok esetében, motiválhatja üzemeltetőt a fogyasztókkal való együttműködésre.

A koferencián is bemutatott került User4GeoEnergy projekt részeként kifejlesztett informatikai eszközök lehetővé teszik a műszaki tevékenységek (szigetelés, nyílászárócsere, nagyobb hőleadók beépítése stb.) jövedelmezőségének felmérését. Az egyik könnyen használható eszköz, az úgynevezett U4GEcalc kalkulátor online eszközként érhető el, amely segít az előzetes becslések elkészítésében. A paraméterek szélesebb spektrumát lefedő U4GEfm eszközt a projekt részeként kifejlesztett adatbázis segítségével teszteltük. A konferencia során mindkét eszközt bemutatták, működési elveiket megvitatták.

A konferencián beszámolók hangoztak el a projekt résztvevői közötti tudás- és tapasztalatcsere terén folytatott együttműködés hatásairól is. Ez is egy nehezen számszerűsíthető, de nagyon fontos hatása a User4GeoEnergy projekt megvalósításának.

A projekt megvalósulását követően az ún. Geotermikus Távhőszolgáltatási Központok (GDHSH) tovább működnek: ezek célja a projekteredmények közvetítése az érdeklődők számára. A GDHSH konzultatív és tanácsadó funkciót lát el. GDHSH konzultációs pontokat nyitnak Krakkóban, Pozsonyban és Szegeden. A GDHSH pontok munkájában használt egyik eszköz az U4GEcalc lesz.

Az “Improving the energy efficiency of geothermal energy utilisation by adjusting the user characteristics“ projektet Izland, Liechtenstein, és Norvégia finanszírozta az EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation kiírás keretében a 2018-1-0502 támogatási szerződés alatt.

Fotók a workshopokról itt láthatók.

Az előadások itt tölthetők le.