Skip to main content

User4GeoEnergy

A geotermikus energia fűtésre való felhasználásának terjedésével a felhasználás hatékonysága egyre fontosabbá válik. A projekt által érintett területen (Közép-Európa, Norvégia, Izland) a lakossági szektorban a fűtési célú felhasználás az energiafogyasztás több, mint 80%-át teszi ki, így többszörösen meghaladja az összes többi felhasználási célt (pl. főzés, világítás és háztartási berendezések áramellátása).

Minden fűtési rendszert bizonyos alapvető műszaki peremfeltételek jellemeznek, így pl. az előremenő hőmérséklet és a szükséges vízhozam. A hőigényt és a visszatérő víz hőmérsékletét főként az adott fűtési rendszer hatékonysága és az időjárási viszonyok, valamint a felhasználó(k) jellemzői és az alkalmazott technológia szabja meg. A megfelelő paraméterek kiválasztása és a rendszer ezeknek megfelelő (hardveres és szoftveres) kezelése az energiaellátás vezérlésének legfontosabb tényezője.

Az energiafelhasználó által igényelt hőmérséklet elérése kiegészítő energiaforrások használatát igényli a csúcsidőszakokban. Ez többlet ráfordítást igényel az üzemeltetőtől, de néha a felhasználótól is.

A leggyakoribb eset, hogy ilyen kiegészítő energiaforrásként fosszilis tüzelőanyagokat használnak (akár már meglévő csúcskazánokat az rendszerüzemeltető oldalon, akár, ad-hoc jelleggel felhasználói oldalon pl. elektromos berendezéseket, melyek végeredményben ugyancsak fosszilis energiaforrásból állítják elő a hőt), ezért a projekt fő célja a geotermikus fűtés jellemzőinek, hatékonyságának és részesedésének javítása annak érdekében, hogy a csúcsidőben is csökkenjen a fosszilis üzemanyagok fűtéshez való felhasználása. User4GeoEnergy projekt célja, hogy a fosszilis üzemanyagok használatának csökkentésével a légszennyezés és a CO2-kibocsátás is mérséklődjön.

A geotermia részarányának növelése csökkenti a csúcsidős fűtés beruházás szükségletét és alacsonyabb üzemeltetési költségeket is jelent. A csúcsideji fűtés fosszilis energiaforrás-felhasználása csökkenthető vagy kiküszöbölhető a hőfogadók igényeinek a geotermia képességeihez való igazításával. Ehhez azonban szükség van a fűtési rendszerek kis mértékű átalakítására is. Mivel ez az átalakítás a létesítmény olyan részeinek változásával jár, amelyek jellemzően nem a hőszolgáltató vállalatok tulajdonában vannak, a szolgáltatók általában nem végeznek ilyen tevékenységeket. számukra könnyebb az energiaforrás képességeit az ügyfél igényeihez igazítani.

A jelenleg rendelkezésre álló és általánosan használt technológiák bizonyos esetekben lehetővé teszik az ügyfél fűtési rendszerének előírt előremenő hőmérsékletének 40°C alá csökkentését (pl. padló- vagy falfűtés esetén). Lehetőség van a munkaközeg visszatérő hőmérsékletének csökkentésére is. A hőcserélő felület fejlesztése és a vevői hőigények mérséklését elősegítő egyéb tevékenységek jelentősen csökkenthetik az energiaellátás költségeit és javíthatják a természeti környezet állapotát. A visszatérő víz hőmérsékletének csökkentése a fűtési rendszerekben szintén jelentősen csökkenti a geotermikus víz kitermelése iránti igényt, így védve a geotermikus erőforrásokat. A User4GeoEnergy projekt kvantitatív értékelést nyújt e tevékenységekről. A projekt fő célja annak meghatározása, hogy a hőfelhasználó létesítmények kis mértékű, a termálenergiához igazított átalakítása mérhető gazdasági, energetikai és környezeti előnyökkel jár-e.

HÍR

A workshop Krakkóban és környékén 2022 decemberében zajlott.
Show more
2022 áprilisában és májusában a projektpartnerek a donor országokba látogattak.
Show more
A User4GeoEnergy projekt bemutatásra került a Regional Funds Week 2021eseményen.
Show more
“A modell adatbázis kialakítása” c. 4. Munkacsomag megvalósítása befejeződött!
Show more
A 2020. december 2-i projektindító értekezlet előadásai.
Show more
Az online projektindító értekezletre 2020. december 2-án került sor.
Show more
Show list of all news